Do you want to participate in the making of TEDxOtaniemi? Would you like to learn how this global event is made, behind the scenes? Do you want to give your time and skills to re-imagine learning for Finland and the world? We are looking for helping hands for many of the practical tasks before, during and after the event. The Core Team members will lead volunteers in their own focus areas.
 

Our volunteer recruitment is CLOSED! Thank you to all who applied, we'll get back to you by Wed, April 19th at the latest.
We are now looking for:

 

TECHNICAL PRODUCER - TEKNINEN TUOTTAJA

--- IN FINNISH BELOW ---

TEDxOtaniemi offers you a chance to make your mark on a global concept. This is the perfect place for you to sharpen your skills as a technical producer. In this role, you will lead smart and capable people to make an unforgettable event!

The application consist of ONE part: a form for basic information and a few questions. We had an application video service, but due to technical difficulties it has been disabled. We have also extended the application period by three days.

The applying period is open NOW and ends on Wednesday, April 12th at midnight.
(PLEASE NOTE: if you applied when we had a video requirement, your application still stands. You should have received mail from us directly.)
We will contact all applicants latest on Wednesday, April 19th.

 

Your tasks will include:
- participating in the Core Team that leads the project
- taking responsibility for the technical execution of the event, including preparation and staff
- leading volunteers helping you to take care of the filming, lights, sound, recording and related logistics
- leading the technical planning process, including av, lightning and streaming production, to make TEDxOtaniemi a well-oiled success
- leading the volunteers to prepare and execute the plans
- leading the main event operationally in cooperation with the Event Manager  

Time estimate of the job:
- you will need several hours every week before the event to recruit and train the volunteers, plan the technical parts of the event and preparing for the event
- before the event you will need time to lead the preparations
- during the event you will run the show technically
- after the event you are responsible for the dismantling of the stage and event technology and processing the recorded material

Being a producer in this project will improve your skills in designing and leading a multi-hour technical production. It will include leading people and being a technical troubleshooter in order to bring the event to a successful finish. As TEDx is an international brand, you will find it easy to include this in your CV and it will be an exceptional point to showcase for future employers. Your vision and ability to find new and working solutions to problems will be a good calling card for you.

We also suggest you mark these important dates on your calendar:
* Saturday April 22nd: The first team get-together (takes the evening)
* Monthly meetings of the whole team (book the evening):
- Friday, May 26th
- Thursday, June 15th
- Tuesday, July 25th
- Tuesday, August 8th
* Saturday, August 12th: Rehearsal for speakers (mainly for speaker team, but technical producer is needed)
* Friday, August 18th: Dress-rehearsal (the day for building all the technical aspects)
* Saturday Aug 19th: The day of the event! (Book the whole day)
* Saturday, September 16th: After party 


--------------------------------

TEDxOtaniemi tarjoaa sinulle mahdollisuuden osallistua maailmanlaajuisen TEDx-konseptin järjestämiseen. Tämä on täydellinen paikka sinulle kehittää osaamistasi tapahtumatuotannon teknisenä tuottajana. Pääset johtamaan asialleen omistuneita ja asiansa osaavia ihmisiä luomaan unohtumattoman tapahtuman!

Hakuun kuuluu YKSI osa, perustietolomake. Meillä oli hakemusosio, jossa pyysimme videota. Teknisten vaikeuksien takia olemme kuitenkin poistaneet sen ja jatkaneet hakuaikaa kolmen päivän ajan. 

Haku on auki NYT ja sulkeutuu keskiyöllä keskiviikkona 12.4.
(HUOMIO: jos teit hakemuksen, kun pyysimme videon tekemistä, hakemuksesi on vielä voimassa. Olemme lähettäneet viestin jokaiselle hakijalle suoraan.)
Otamme yhteyttä kaikkiin hakijoihin viimeistään keskiviikkona 19.4.2017.

Tehtäviin kuuluu:
- osallistua TEDx-johtoryhmän toimintaan
- olla kokonaisvastuussa tapahtuman tekniikasta, sen valmistelusta ja henkilökunnasta
- johtaa vapaaehtoisia hoitamaan kanssasi kuvausta, valoja, ääntä, tallennusta ja näiden logistiikkaa
- johtaa suunnittelua mm. audiovisuaalisen, valo ja esitystekniikan osalta jottaTEDx-tapahtumasta saadaan teknisesti  toimiva kokonaisuus
- johtaa vapaaehtoisia suunnitelmien valmistelussa ja toteuttamisessa
- johtaa tapahtumaa operatiivisesti tiiviissä yhteistyössä tapahtumavastaavan kanssa 

Aika-arvio työnkuvasta:
- ennen tapahtumaa aikaa kuluu useita tunteja viikottain tarvittavien vapaaehtoisten valitsemisessa ja koulutuksessa, teknisen toteutuksen suunnittelussa ja tapahtuman valmistelussa
- tapahtumaa ennen olet johtamassa valmisteluja
- tapahtumapäivänä johdat tekniikan toteutusta
- tapahtuman jälkeen olet vastuussa tekniikan purkamisesta ja tallennetun materiaalin jatkokäsittelystä

Projektin tuottajana toimiminen kehittää osaamistasi useamman tunnin kestävän produktion teknisessä johtamisessa, joka sisältää niin ihmisten kuin asioiden liikuttelua kohti yhtenäistä kokonaisuutta. Kansainvälisesti tunnettuun brändiin kuuluvan tuotteen tuottaminen on merkittävä lisä ansioihisi ja toimii konkreettisena osoituksena ammattitaidostasi. Avarakatseisuutesi ja kykysi löytää toimivia sekä uudenlaisia ratkaisuja toimii käyntikorttina tuleville työnantajille.

Merkkaa ihmeessä ainakin nämä tärkeät päivät kalenteriisi jo nyt:
* Lauantai 22.4. Ensimmäinen tiimin kokoontuminen (varaa ilta)
* Kuukausittaiset koko tiimin tapaamiset (varaa ilta):
- Perjantai 26.5.
- Torstai 15.6.
- Tiistai 25.7.
- Tiistai 8.8.
* Lauantai 12.8. Puhujien läpimeno (etenkin puhujien kanssa toimiville, mutta teknista tuottajaa tarvitaan myös)
* Perjantai 18.8. Kenraaliharjoitus (tänä päivänä kasataan tekniset asiat, joten koko päivä menee helposti)
* Lauantai 19.8. Tapahtuma(!) (varaa koko päivä)
* Lauantai 16.9. Karonkka

 

VIDEO RECORDING BUTTON DISABLED
Due to technical difficulties with the application videos, we have extended the recruitment period and removed the video requirement.

If you have questions, please contact hannu.jaakkola@gmail.com for more information.